Leos Janáček

Jenůfa


Opera három felvonásban, cseh nyelven, magyar és angol felirattal
Az eredetileg a századfordulón, egy kis morva faluban játszódó, valós eseményen alapuló történet hőse két magányos nő, egy özvegyasszony és nevelt lánya. A meglepően mai, erőteljes kontúrokkal rajzolt ballada a gúzsba kötő hagyományok, a kitörési vágy, a mindent áthágni képes szenvedély, és az ezt követő bűnhődés sodró erejű drámája. 
Vidnyánszky Attila lendületes rendezése igazi áttörést hozott az opera magyarországi fogadtatásában. Így beszél a műről: „Janáček operája különleges, valahol a realista ábrázolás és a görög sorstragédiák határán egyensúlyoz.

A háttér:

Az öreg Buryjánénak két fia volt. Egyikük feleségének már a korábbi házasságából volt egy fia: Laca Klemeò. Az új házasságból való Števa. A másik Buryja-fiú lánya Jenùfa. Ez a másik fiú feleségének, Jenùfa anyjának halála után elvett egy második asszonyt, s e fiatal Buryjáné Jenùfa nevelőanyja lett. Férje halálra itta magát, s neki kofaként kellett biztosítania megélhetésüket. Később felkérték, hogy töltse be az elhalt sekrestyés hivatalát - így lett a Sekrestyésné. Laca és Števa beleszeretett Jenùfába, de a lány Števa érzéseit viszonozza. Lacát nemcsak a féltékenység állítja szembe féltestvérével, hanem az is, hogy az anyja tulajdonaként Buryja-családba került malmot mostohaapjának halála után a közös gyerek, Števa örökölte, s neki tanoncként kell ott dolgoznia. A malomban él az öreg Buryjáné (Števa és Jenùfa nagyanyja, Laca mostohaanyja), de nem tulajdonos, hanem csak ellátást kap, presztízse kimerül abban, hogy a családi szertartásokban reprezentatív szerepe van, de egyébként nem respektálják. Jenùfa is a malomban dolgozik és segít nagyanyjának a háztartásban.  

 

I. felvonás 

Délután a malom előtt. Jenùfa szorongva várja Števát, aki sorozáson van. Ha be kell vonulnia, nem tudnak összeházasodni, ő pedig gyereket vár tőle. Laca is szerelmes a lányba, de az nem viszonozza érzéseit; az öreg Buryjáné szidja a fiút, mert nem segít neki a házimunkában. Jano, a fiatal pásztor ujjongva köszöni meg Jenùfának, hogy megtanította olvasni. Laca egyedül marad az idősebb molnárlegénnyel és elmondja neki: reméli, hogy Števát elviszik katonának, de az felvilágosítja őt és az összegyűlő családot, hogy a fiúnak nem kell bevonulnia. Meg is érkezik, regrutákkal és zenészekkel, s részegen olyan dáridót csap, hogy a fiatal Buryjáné, a Sekrestyésné, Jenùfa nevelőanyja egy év próbaidőre megtiltja a házasságot; Števának viselkedésével be kell bizonyítania, hogy méltó a lányhoz. A nép és a rokonság szétoszlik. Števa megnyugtatja Jenùfát, majd elmegy. Laca megint közeledni próbál a lányhoz, de az visszautasítja. A fiú féltékeny indulatában megsebzi Jenùfa arcát, hogy elcsúfítsa, de azonnal meg is bánja tettét.  

 

II. felvonás 

Fél évvel később, egy téli este, a Sekrestyésné házában. Nevelőanyja itt rejtette el Jenùfát, aki nyolc napja világra hozta gyermekét, a kis Števát. Altatót kever a lány italába, mert Števát várja. Hiába próbálja rábírni a fiút, hogy vegye el Jenùfát, ezért Lacához fordul, aki bűnbánóan biztosította, hogy változatlanul szereti a lányt. Amikor azonban megtudja, hogy Jenùfának gyereke született, megzavarodik, de a Sekrestyésné hirtelen azt hazudja neki, hogy a gyerek meghalt. Elküldi azzal az ürüggyel, hogy járjon utána, igaz-e a hír, hogy Števa eljegyezte a falu bírójának a lányát, Karolkát. Eldönti: a gyereknek meg kell halnia. Kirohan vele az éjszakába, hogy a patak jege alá rejtse. Jenùfa felébred nehéz álmából, nem találja a kisfiát, a Szűzanyához imádkozik. Megjön a Sekrestyésné és elhiteti vele, hogy két napig magas láza volt, s közben a gyerek meghalt. Az engedelmes Jenùfa ezt istenítéletnek érzi és beleegyezik, hogy összeházasodjon a visszaérkező Lacával. A Sekrestyésnén máris erőt vesz a lelkiismeret furdalás.  

 

III. felvonás 

Két hónappal később, ugyanott. Jenùfa és Laca esküvőjére készülődnek. A Sekrestyésné a gyilkosság óta zavartan viselkedik. A falu bírója érkezik feleségével, Števával, végül egy lánykórus, amely Jenùfának nászdalt énekel. Mielőtt a pár a templomba vonulna, az öreg Buryjáné megáldja őket. Aztán a Sekrestyésné áldását kérik, aki nagy nehezen erőt vesz magán, de kintről váratlanul kiáltozás hallatszik: a patak olvadó jege alatt halott csecsemőt találtak. Jenùfa a ruhadarabokról felismeri kisfiát. Az összegyűlt falusiak bosszúját Laca fékezi meg.  

A Sekrestyésné bevallja tettét. Jenùfa először felháborodik, de amikor megérti, hogy a nevelőanyja az ő érdekében gyilkolt, megbocsát neki. A Sekrestyésnét elvezetik; Karolka szerint Števa a bűnös és felbontja az eljegyzést. Laca kitart Jenùfa mellett és vállalja, hogy együtt elhagyják a falut. Jenùfában feltámad Laca iránt a szerelem és együtt vágnak neki a jövőnek. 

     

 

                 

Fotó: Nagy Attila

Évad szereposztás

Karmester
Graeme Jenkins
Öreg Buryjáné
Balatoni Éva
Laca Klemen
Bándi János
Steva Buryja
Kiss B. Atilla
Sekrestyésné
Temesi Mária / Lukács Gyöngyi
Jenůfa
Rálik Szilvia
Öreg molnárlegény
Bretz Gábor
Bíró
Szvétek László
Bíróné
Gémes Katalin
Karolka
Simon Krisztina
Szomszédasszony
Várhelyi Éva
Barena
Markovics Erika
Jano
Zavaros Eszter / Kriszta Kinga

Alkotók

Zeneszerző
Leoš Janáček
Szövegíró
Gabriela Preissová
Magyar nyelvű feliratok
Romhányi Ágnes
Angol nyelvű feliratok
Arthur Roger Crane
Rendező
Vidnyánszky Attila
Koreográfus
Nádasdy András
Díszlettervező
Olekszandr Bilozub
Jelmeztervező
Olekszandr Bilozub
Karigazgató
Strausz Kálmán

Előadások

2015. április 18., szo, 19:00
2015. április 21., kedd, 19:00
2015. április 23., csüt, 19:00
2015. április 26., vas, 11:00