Goldmark Károly

New York-turné – Sába királynője


Opera két részben, négy felvonásban, német nyelven, angol és magyar felirattal

Az antik mesék tanúsága szerint Sába királynője fáradhatatlanul kutatta a Bölcsességet, s azért utazott a kor legbölcsebbnek tartott uralkodójához, Salamonhoz, hogy próbára tegye annak tudását. A Bécsben élő, vallásos zsidó családba született, magyarságát híven őrző Goldmarkot egyik tanítványának szépsége ihlette a különös, bibliai tárgyú opera megírására, melynek témája egy túlfűtött szerelmi háromszögtörténet a szeszélyes királynő, egy fiatal jeruzsálemi diplomata és a főpap lánya között.
Most újra találkozhat a ritkán játszott művel a New York-i közönség, melynek változatos és merész harmóniavilága, valamint kivételes adottságú énekesekre írott melódiái különleges, érzékenységgel és érzelmekkel telített kulturális estét ígérnek. A szerző halálának 100. évfordulóján bemutatott nagyszabású, látványos előadást Káel Csaba vitte színre.


I. felvonás
Terem Salamon palotájában

Szulamit, a Főpap lánya, izgatottan várja vissza vőlegényét, Asszádot, aki Salamon király parancsára épp Sába királynőjének palotabeli látogatását készíti elő. A fiatalok esküvője másnap esedékes. Asszád visszatér a palotába és elmondja Salamon királynak, hogy a libanoni cédrusok árnyán beleszeretett egy titokzatos nőbe, és már nem szereti Szulamitot. Salamon azt tanácsolja Asszádnak, hogy ne kövesse ezt a fellángolást, hanem tartson ki korábbi elhatározása mellett, és vegye feleségül Szulamitot.
Sába királynője kísérete élén megérkezik a palotába. Ahogy köszönti a királyt, fellebbenti fátylát, és Asszád meglátja, hogy ő maga az a titokzatos asszony, akivel útja során találkozott. De a királynő úgy tesz, mintha nem ismernék egymást, ami összezavarja a fiatalembert. A király fogadást ad a királynő tiszteletére.

II. felvonás
A palota kertje, éjjel

Sába királynője titkon kijön a kertbe az ünnepségről. Épp Asszád közelgő házasságán jár az esze, amikor szolgája, Astaroth, szól neki, hogy Asszád a közelben van, majd a szolga csábító keleti dallamokkal, „mágikus hangokkal” odacsalja a fiatalembert úrnőjéhez. Asszád és a királynő fűtött beszélgetésbe kezd, amely szenvedélyes ölelésbe torkollik. Légyottjukat a Templomfelügyelő szakítja félbe, amikor napfelkeltekor Izrael gyermekeit imára szólítja.
Összegyűlik az esküvőre a násznép. Asszád és Szulamit esketése már majdnem véget ér, amikor feltűnik Sába királynője, hogy átadja nászajándékát. A királynő továbbra is idegenként kezeli a fiatalembert, aki teljesen eszét veszti. Istenkáromlást követ el: a királynőt nevezi istenének. Felháborodás vet véget az esküvői szertartásnak, és Asszádot elvezetik, hogy megkapja méltó büntetését, amely valószínűleg: halál.

III. felvonás
Salamon király udvarában

A Sába királynője látogatásának tiszteletére rendezett ünnepségsorozat egy balettel folytatódik. A királynő aggódik Asszád sorsáért, és Salamont kéri, adjon bocsánatot neki. A király nemet mond és a királynő bosszút forralva távozik. Szulamit társnői körében bánatos dalt énekelve lép az udvarba. Ő maga az Úrnak szenteli immár életét, de mielőtt útnak indul, Asszád életéért könyörög. Salamon titokzatos próféciával válaszol, melyben Szulamit jövőjét írja le. A zaklatott lány elhagyja a palotát és a sivatag felé veszi útját, megsiratni sorsát.

IV. felvonás
A sivatagban

Salamon megkegyelmezett: Asszád büntetése halál helyett száműzetés. Sába királynője Szulamit sivatagi laka közelében talál az ifjúra, akit megpróbál meggyőzni, menjen vele. De Asszád ellenáll a csábításnak és megbánja tetteit, a haláltól várva megváltást Isten ellen vétett bűneire. Miközben Szulamitért imádkozik, egy vad homokvihar csap le rá. Mikor a lány és társnői rábukkannak, Asszád már alig él. A férfi szerelme bocsánatát kéri, melyet meg is kap, épp mielőtt a szeretett nő karjában eléri a halál.


Évad szereposztás

Karmester
Kovács János
Sába királynője
Gál Erika
Asszád
László Boldizsár
Szulamit
Sümegi Eszter
Salamon király
Kelemen Zoltán
Főpap
Fried Péter
Astaroth
Zavaros Eszter
Baal-Hanan
Geiger Lajos
Templomfelügyelő
Cserhalmi Ferenc
Közreműködnek
A Magyar Nemzeti Balett táncművészei

Alkotók

Szövegíró
Salomon Hermann Mosenthal
Rendező
Káel Csaba
Díszlettervező
Szendrényi Éva
Jelmeztervező
Németh Anikó
Koreográfus
Venekei Marianna
Dramaturg, magyar nyelvű feliratok
Orbán Eszter
Angol nyelvű feliratok
Arthur Roger Crane
Karigazgató
Csiki Gábor

Előadások

2018. november 02., pén, 19:30