Giacomo Puccini

Triptichon (Angelica nővér; Gianni Schicchi)


Egyfelvonásos operák olasz nyelven, magyar és angol felirattal

Puccini utolsó előtti munkája volt a három egyfelvonásosból álló Triptichon, amely az I. világháború alatt született, s amelyet nyolc év szünet után már csak a befejezetlen Turandot követett.
A három egyfelvonásosból 2017. szeptember 16-án, 21-én és 24-én az Angelica nővér és a Gianni Schicchi látható az Erkel Színházban. 

A húsvét idején játszódó Angelica nővér egy apáca tragédiáját mutatja be; a vígjátéki Gianni Schicchi ihletője pedig egy középkori firenzei alak, akinek rafinált meggazdagodásáról Dante is írt az Isteni színjáték „Poklában”.
Két fantasztikus darab, pazar szereposztással, Anger Ferenc rendezésében.


Angelica nővér


 Egy olaszországi kolostorban, húsvét idején, májusban.

Az ima
A nővérek az Üdvözlégyet imádkozzák. Két laikus nővér és Angelica nővér késve érkeznek az ájtatosságra.

A penitencia
Az esti ima után a Szigorú nővér megfeddi a két laikus nővért, amiért még csak bűnbánatot sem mutattak, ellentétben a szintén késve érkező Angelica nővérrel. A Szigorú nővér megró két másik apácát is: egyiküket azért, mert az imánál nevetett és másokat nevettetett, Osmina nővért pedig azért, mert vörös rózsát rejtett a köpenye ujjába. Osmina nővér tagadja a vádat, és dühösen vonul a cellájába. 

A rekreáció
A pihenőidőben Genovéva nővér mutatja vidáman: kezdetét vette az arany forrás három estéje, amikor a nap épp olyan szögben süt a szökőkútra az esti ima után, hogy annak vizét arany színűre festi. Az apácák elszomorodnak, mikor eszükbe jut nemrég elhunyt társuk, Bianca Rosa. Genovéva azt javasolja: vigyenek az arany vízből Bianca Rosa sírjára, hisz bizonnyal vágyna rá. A Szigorú nővér azonnal megjegyzi: nem szabad vágyak reményében élni. Genovéva nővér ártatlanul megvallja, neki van egy vágya: korábbi életében pásztorlány volt, és már öt éve, hogy nem látott báránykát – szeretne egyet újra megsimogatni. A falánk Dolcina nővér is vallani készül, ám a nővérek félbeszakítják: tudják jól – mindig finom falatokra vágyik! Genovéva nővér Angelica nővérhez fordul: neki nincsenek vágyai? Angelica nővér azt feleli: nincsenek, ám a többiek összesúgnak mögötte. „Dehogy nincs vágya! Több mint hét éve nem kapott hírt a családjáról.” A novíciáknak mesélik halkan: Angelica nemesi, vagyonos családból származik, akit rokonai azért adtak kolostorba, hogy megbüntessék. Az apácák pletykálását a lélekszakadva érkező Betegápoló nővér szakítja meg: egy társukat összecsipkedtek a darazsak, és a növényekhez, füvekhez jól értő Angelica segítségére van szükség. Angelica gyorsan összeszed pár gyógyfüvet, és ellátja utasításokkal a Betegápoló nővért, hogyan készítsen belőle főzetet.

A kolduló nővérek visszatérése
A két kolduló nővér érkezik vissza a kolostorba. Ők hozzák a hírt: egy díszes fogat áll a kapu előtt – valakihez látogató érkezett. Angelica nővér zaklatott lesz a hír hallatán. A rendfőnöknő jelenti be, hogy Angelica nővérhez jött látogató: nagynénje, a Hercegnő.

A Hercegnő
A Hercegnő belép a parlatóriumba. Ő nevelte fel Angelicát, miután 20 évvel azelőtt a lány szülei meghaltak. Azért jött, mert Angelica húga férjhez megy, s a családi vagyont el kell osztani, ehhez pedig Angelica beleegyezésére van szüksége. Angelica boldogan és izgatottan kérdezi: ki veszi el a húgát? „Az, aki szerelemből megbocsátja a bűnt, mely fehér címerünket bemocskolta.” Angelicának hét év előtt ugyanis törvényen kívüli fia született, akit elszakítottak tőle, őt magát pedig kolostorba küldték. Angelica elkeseredetten kérdez fia felől. A Hercegnő megvallja: a gyermeket két évvel azelőtt betegség vitte el. Angelica összeomlik. Aláírja a vagyon elosztásáról szóló papírt, s a Hercegnő távozik. 

A feloldozás
Angelica vigasztalhatatlan. Kisfiára gondol, aki anyja nélkül kellett, hogy éljen s meghaljon, és már angyalként néz le rá a mennyből. Angelica érzi, hogy az Ég feloldozza őt, és egy dologra vágyik csak: hogy a halálban újra gyermekével lehessen. Mérget készít.

A csoda
Angelica ahogy megitta a mérget, azonnal meg is bánja: fia utáni vágyakozásában halálos bűnt követett el, amelyben el kell kárhoznia. A Szent Szűzhöz könyörög kegyelemért. Megtörténik a csoda: angyalok kórusától kísérve a haldoklónak megjelenik a Szűzanya, hogy fiát visszaadja neki.  


Gianni Schicchi

 Firenze, 1299. szeptember 1.

A gazdag nemes, Buoso Donati halottas ágyát az őt sirató, jobban mondva az ő örökségére pályázó rokonok veszik körül. Aggodalomra van okuk bőven, és nem csak amiatt, mert népes a rokonság, hanem azért is, mert a környéken azt rebesgetik: Buoso minden vagyonát egy monostorra hagyta. A rokonok mindent felforgatnak, hogy megleljék a végrendeletet. Az iratot végül az ifjú Rinuccio találja meg, aki megígérteti Zita nénikéjével, hogy ha elég pénz marad rá, elveheti szerelmét, Laurettát. Mint kiderül, a pletyka igaz: Buoso Donati minden pénzét a szerzetesekre hagyta. Az elkeseredett rokonságnak Rinuccio azt javasolja: kérjenek segítséget Lauretta apjától, Gianni Schicchitől, az alacsony származású, ám saját eszéből meggazdagodott „üzletembertől”. Schicchi meg is érkezik a lányával. A nemesi család gőgje, lenézése és ellenállása azonban visszataszítja, és már éppen távozni készül, amikor a lánya a lelkére beszél: belehal, ha nem mehet hozzá Rinuccióhoz. Schicchi belemegy a játékba. A terve kész: a holtat el kell távolítani, és a jegyző előtt ő maga fogja eljátszani a haldokló Donatit. Váratlanul a doktor kopogtat az ajtón: a nagybeteg Donatit jött megvizsgálni. Schicchi elváltoztatott hangon biztosítja az orvost: már jobban van. Schicchi utasítja a rokonokat, hogy hívassák a jegyzőt, ő maga pedig Donati alvósipkájával a fején diktálja majd neki a végakaratot. A rokonok külön-külön igyekeznek megkenni Schicchit, hogy az örökség legjobb részét mindenképp őrájuk hagyja a többi rokon helyett, és Schicchi mindegyikre rá is bólint, emlékeztetve őket külön-külön, hogy a cselről örökre hallgatniuk kell, vagy csalás vádja miatt bilincsben utasítják ki őket Firenzéből. A jegyző megérkezik, Schicchi lediktálja neki a végakaratot, ám a rokonok néma döbbenetére az örökség legfontosabb darabját, illetve Donati firenzei házát saját magára, Gianni Schicchire íratja! A pereputty őrjöng, de egy szót sem szólhatnak, különben kiderül a turpisság. Ahogy a jegyző távozik, nekiesnek Schicchinek, és amit csak bírnak, ellopnak. Schicchi kiutasítja őket újdonsült házából, és elégedve nézi a szerelmespárt, Rinucciót és Laurettát – a csel igazi nyerteseit. 


Angelica nővér

Egyfelvonásos opera olasz nyelven, magyar felirattal

Évad szereposztás

Karmester
Kesselyák Gergely
Angelica nővér
Hamvasi Szilvia / Létay Kiss Gabriella
Hercegnő
Ulbrich Andrea
Főnöknő
Dobi-Kiss Veronika
Tanító nővér
Kovács Annamária
Genovieffa nővér
Molnár Ágnes
Szigorú nővér
Farkasréti Mária
Osmina nővér
Kempf Márta
Dolcina nővér
Budai-Langermann Mónika
Betegápoló nővér
Vörös Szilvia
1. kolduló nővér
Bazsinka Zsuzsanna
2. kolduló nővér
Markovics Erika
1. novícia
Dunai Éva / Zavaros Eszter
2. novícia
Haris Nadin
1. laikus nővér
Bolya Papp Nikoletta
2. laikus nővér
Magassy Júlia

Alkotók

Szövegíró
Giovacchino Forzano
Rendező
Anger Ferenc
Látványtervező
Zöldy Z Gergely
Magyar nyelvű feliratok
Kenesey Judit
Angol nyelvű feliratok
Arthur Roger Crane
Az énekkart betanította
Szirtes Katalin
A gyermekkar vezetője
Hajzer Nikolett
Megbízott karigazgató
Csiki Gábor

Bemutató
2015. december 12.

Gianni Schicchi

Opera egy felvonásban, olasz nyelven, magyar és angol felirattal

Évad szereposztás

Gherardino
Takács Botond
Karmester
Kesselyák Gergely
Gianni Schicchi
Kálmán Péter
Lauretta
Sáfár Orsolya
Zita
Wiedemann Bernadett
Rinuccio
Balczó Péter / Brickner Szabolcs
Gherardo
Szerekován János
Nella
Keszei Bori
Betto di Signa
Kiss András
Simone
Szüle Tamás
Marco
Busa Tamás
La Ciesca
Farkasréti Mária
Maestro Spinelloccio, doktor
Németh Gábor
Amantio di Nicolao, jegyző
Bátki Fazekas Zoltán
Pinellino, suszter
Gyarmati Álmos
Guccio, kelmefestő
Szentimrei László

Alkotók

Szövegíró
Giovacchino Forzano
Rendező
Anger Ferenc
Látványtervező
Zöldy Z Gergely
Magyar nyelvű feliratok
Kenesey Judit
Angol nyelvű feliratok
Arthur Roger Crane
A gyermekkar vezetője
Hajzer Nikolett
Megbízott karigazgató
Csiki Gábor

Bemutató
2015. december 12.

Előadások

2017. szeptember 16., szo, 19:00
2017. szeptember 21., csüt, 19:00
2017. szeptember 24., vas, 11:00

Puccini: Triptichon l Il trittico