V4 Operaturné – Jenufa


A visegrádi országok történelmi alapú és éppen ezért elszakíthatatlan együttműködését Antall József, a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott kormány miniszterelnöke kezdeményezte – az ő halálának 25. évfordulójáról is megemlékezünk majd decemberben. Most azonban operaturnét hirdetünk két olyan művel, amely alkotói, színpadra állítói és előadói tekintetében is összefogja e négy országot – három helyszínen. 

Janáček Jenůfa A háttér:

Az öreg Buryjánénak két fia volt. Egyikük feleségének már a korábbi házasságából volt egy fia: Laca Klemeň. Az új házasságból való Števa. A másik Buryja-fiú lánya Jenůfa. Ez a másik fiú feleségének, Jenůfa anyjának halála után elvett egy második asszonyt, s e fiatal Buryjáné Jenůfa nevelőanyja lett. Férje halálra itta magát, s neki kofaként kellett biztosítania megélhetésüket. Később felkérték, hogy töltse be az elhalt sekrestyés hivatalát - így lett a Sekrestyésné. Laca és Števa beleszeretett Jenůfába, de a lány Števa érzéseit viszonozza. Lacát nemcsak a féltékenység állítja szembe féltestvérével, hanem az is, hogy az anyja tulajdonaként Buryja-családba került malmot mostohaapjának halála után a közös gyerek, Števa örökölte, s neki tanoncként kell ott dolgoznia. A malomban él az öreg Buryjáné (Števa és Jenůfa nagyanyja, Laca mostohaanyja), de nem tulajdonos, hanem csak ellátást kap, presztízse kimerül abban, hogy a családi szertartásokban reprezentatív szerepe van, de egyébként nem respektálják. Jenůfa is a malomban dolgozik és segít nagyanyjának a háztartásban.   

  

I. felvonás  

Délután a malom előtt. Jenůfa szorongva várja Števát, aki sorozáson van. Ha be kell vonulnia, nem tudnak összeházasodni, ő pedig gyereket vár tőle. Laca is szerelmes a lányba, de az nem viszonozza érzéseit; az öreg Buryjáné szidja a fiút, mert nem segít neki a házimunkában. Jano, a fiatal pásztor ujjongva köszöni meg Jenůfának, hogy megtanította olvasni. Laca egyedül marad az idősebb molnárlegénnyel és elmondja neki: reméli, hogy Števát elviszik katonának, de az felvilágosítja őt és az összegyűlő családot, hogy a fiúnak nem kell bevonulnia. Meg is érkezik, regrutákkal és zenészekkel, s részegen olyan dáridót csap, hogy a fiatal Buryjáné, a Sekrestyésné, Jenůfa nevelőanyja egy év próbaidőre megtiltja a házasságot; Števának viselkedésével be kell bizonyítania, hogy méltó a lányhoz. A nép és a rokonság szétoszlik. Števa megnyugtatja Jenůfát, majd elmegy. Laca megint közeledni próbál a lányhoz, de az visszautasítja. A fiú féltékeny indulatában megsebzi Jenůfa arcát, hogy elcsúfítsa, de azonnal meg is bánja tettét.   

  

II. felvonás  

Fél évvel később, egy téli este, a Sekrestyésné házában. Nevelőanyja itt rejtette el Jenůfát, aki nyolc napja világra hozta gyermekét, a kis Števát. Altatót kever a lány italába, mert Števát várja. Hiába próbálja rábírni a fiút, hogy vegye el Jenůfát, ezért Lacához fordul, aki bűnbánóan biztosította, hogy változatlanul szereti a lányt. Amikor azonban megtudja, hogy Jenůfának gyereke született, megzavarodik, de a Sekrestyésné hirtelen azt hazudja neki, hogy a gyerek meghalt. Elküldi azzal az ürüggyel, hogy járjon utána, igaz-e a hír, hogy Števa eljegyezte a falu bírójának a lányát, Karolkát. Eldönti: a gyereknek meg kell halnia. Kirohan vele az éjszakába, hogy a patak jege alá rejtse. Jenůfa felébred nehéz álmából, nem találja a kisfiát, a Szűzanyához imádkozik. Megjön a Sekrestyésné és elhiteti vele, hogy két napig magas láza volt, s közben a gyerek meghalt. Az engedelmes Jenůfa ezt istenítéletnek érzi és beleegyezik, hogy összeházasodjon a visszaérkező Lacával. A Sekrestyésnén máris erőt vesz a lelkiismeret furdalás.   

  

III. felvonás  

Két hónappal később, ugyanott. Jenůfa és Laca esküvőjére készülődnek. A Sekrestyésné a gyilkosság óta zavartan viselkedik. A falu bírója érkezik feleségével, Števával, végül egy lánykórus, amely Jenůfának nászdalt énekel. Mielőtt a pár a templomba vonulna, az öreg Buryjáné megáldja őket. Aztán a Sekrestyésné áldását kérik, aki nagy nehezen erőt vesz magán, de kintről váratlanul kiáltozás hallatszik: a patak olvadó jege alatt halott csecsemőt találtak. Jenůfa a ruhadarabokról felismeri kisfiát. Az összegyűlt falusiak bosszúját Laca fékezi meg.   

A Sekrestyésné bevallja tettét. Jenůfa először felháborodik, de amikor megérti, hogy a nevelőanyja az ő érdekében gyilkolt, megbocsát neki. A Sekrestyésnét elvezetik; Karolka szerint Števa a bűnös és felbontja az eljegyzést. Laca kitart Jenůfa mellett és vállalja, hogy együtt elhagyják a falut. Jenůfában feltámad Laca iránt a szerelem és együtt vágnak neki a jövőnek.


Évad szereposztás

Karmester
Kocsár Balázs
Öreg Buriyáné
Balatoni Éva
Laca Klemen
Kovácsházi István
Steva Buryja
Kiss-B. Atilla
Sekrestyésné
Zubanovich Helena
Jenůfa
Rálik Szilvia
Öreg molnárlegény
Gábor Géza
Bíró
Szvétek László
Bíróné
Vajda Júlia
Karolka
Simon Krisztina
Szomszédasszony
Várhelyi Éva
Barena
Farkasréti Mária
Jano
Zavaros Eszter

Alkotók

Zeneszerző
Leoš Janáček
Szövegíró
Gabriela Preissová
Magyar nyelvű feliratok
Romhányi Ágnes
Angol nyelvű feliratok
Arthur Roger Crane
Rendező
Vidnyánszky Attila
Koreográfus
Nádasdy András
Díszlet- és jelmeztervező
Olekszandr Bilozub
Karigazgató
Csiki Gábor

Előadások

2018. szeptember 24., hét, 19:00
2018. szeptember 26., sze, 19:00
2018. szeptember 28., pén, 19:00