Jacques Offenbach

A rajnai sellők

mix opera 16

Opera két részben, négy felvonásban, német nyelven, magyar és angol felirattal

Offenbachot legtöbbször csak úgy tartják számon, mint operettek és egyéb, könnyed muzsikák zeneszerzőjét, aki csak egyetlen igazán komoly művet alkotott: a Hoffmann meséit. A francia komponista azonban összesen több mint 650 művet komponált, első operája, A rajnai sellők pedig (melyben már felcsendül a későbbi Hoffmannból ismert, híres Barcarolle-téma) méltatlanul merült feledésbe.
A darab egy belső háborúzások miatt széthullott országról mesél egy különös szerelmi történeten keresztül. A bámulatosan gazdagon komponált, sziporkázó és csillogó műben költészet és politika, álom és valóság, a természetfeletti és a reális világ keveredik. A mű Anger Ferenc rendezésében debütált Magyarországon.

Előadások

Bemutató: 2018. február 24.

Cselekmény

Első felvonás
Hedwig Rajna-menti birtokán aratási ünnepségre készülődnek. A földművesek és polgárok jól mulatnak, bár az országban tartományi háború dúl, és Hedwig tudja, hogy az ellenséges zsoldosok már a közelben portyáznak. Megátkozza a katonákat és a szégyent s fájdalmat, ami a nyomukban jár. Bölcs tanácsadója, Gottfried a támogatásáról biztosítja. Ekkor érkezik meg Armgard, Hedwig lánya, akit anyja kér, hogy ne énekeljen, mert azoknak a túl sokat éneklő szűzlányoknak sorsára jut, akiket magukkal ragadnak a Rajna tündérei. De Armgard mulatni és mulattatni akar: egy balladát énekel az ünneplő tömegnek. Ezután Hedwig elmondja neki, hogy Gottfried megkérte a kezét. Ezt a lány szenvedélyesen visszautasítja, és beavatja őket titkába: szíve választottja nem más, mint Franz, aki nemrég csatlakozott a zsoldosokhoz. Gottfried felajánlja a lánynak, hogy megkeresi kedvesét. Ekkor érkezik egy földműves a hírrel: jönnek a katonák! Gottfried a nőket az erdőbe menekíti.
Conrad von Wenckheim vezetésével megérkezik a vértől ittasult sereg. A katonák most borra és nőkre vágynak. Nagy mulatságukat a fejsérülésétől zavart Franz érkezése állítja meg, aki még saját szülőföldjét sem ismeri föl. A fiú, aki a csatában kitüntette magát, mély álomba zuhanva esik össze.  Conrad parancsára összegyűjtik a környékbeli lányokat a katonák szórakoztatására. Armgard, Hedwig és Gottfried is fogságba esik. A lányt zaklatni kezdik, majd éneklésre biztatják a katonák. Ekkor megpillantja szerelmét, de öröme aggodalomba fordul, amikor megtudja: a fiú megsérült. Armgard Franz kedvenc gyerekkori dalát énekli, hátha ez áttör a zavart elmén. De terve nem jár sikerrel, és végül a kimerültségtől, zaklatástól elgyötörve összeesik.

Második felvonás 
Armgard ravatalánál gyászének csendül. Hedwig búcsúzik a lánytól, akinek születését és halálát is egy bűncselekmény okozta. Az asszony elmeséli Gottfriednek eddig féltve őrzött titkát: Armgard egy katona gyermeke, aki csalással férkőzött Hedwig ágyába; csupán látszat volt az egyházi esküvő. A fájdalomtól elgyötört anya az erdőbe indul, hogy ott még utoljára lássa lányát, amint éjjel a Rajna tündéreinek oldalán örök táncába kezd. Gottfried utána akarna menni, de Franz érkezik, aki a sokktól visszanyerte emlékeit: most, amikor már szerelme halott. Fájdalmas románcában énekli meg igaz érzéseit Armgard iránt. De nem maradhat elhunyt kedvese oldalán, mert Conrad jön: indulásra kész a csapat, már csak egy vezetőre van szükségük, hogy rajtaüthessenek az ellenségen. Gottfried épp kapóra jön, a két katona kényszeríteni akarja őt előbb fegyverrel, majd arannyal, hogy legyen a segítségükre. Ő előbb ellenáll, majd a bosszú gondolatától vezérelve színleg elfogadja a pénzt, hogy a katonákat majd az erdőben elveszejtse. Távoznak. Ekkor eddigi tetszhalott állapotából felébred Armgard, és Franz megsegítésére siet. 

Harmadik felvonás 
Hedwig a Tündérsziklánál vár lánya szellemének felbukkanására. A tündérek kara énekel. Armgard is odaér, Franzot keresi. A két nő meglátja egymást. Az anya azt gondolja, lánya szellemét látja csupán, a lány így szellemként próbálja rávenni anyját, hogy térjen haza, míg ő tovább indul, hogy megtalálja szerelmét. A magára maradt Hedwig épp hazaindulna, amikor odaér Conrad és csapata Franzzal együtt. A férfi a csapatot fiatalkori történeteivel mulattatja. Ekkor az asszony felismeri benne a csalót: Conrad a bűnös, ő Armgard apja és halálának okozója is. Hedwig bosszút esküszik. A tündérek színre lépnek, Hedwig pedig a bosszú érzésétől megrészegülve nézi, ahogy a férfiakat magukkal viszik. Armgard is megjelenik, és énekével maga után csalogatja szerelmét a tündérek gyűrűjéből.

Negyedik felvonás    
Felvirrad a csata napja. A zsoldosokhoz visszatér a tündérek kezéből csodásan megmenekült Conrad és Franz, aki szerelmének, Armgardnak – illetve a lány szellemének – tulajdonítja megmenekülésüket, és a halálban kíván vele egyesülni. A megjelenő lánynak nehezen, de sikerül meggyőznie, hogy mégis él, így Franz eláll tervétől. Ekkor egy zsoldos rabként behozza Hedwiget, aki bosszút forralva a katonák után lopózott, de elfogták. Conrad elé vezetik, és az asszony most mindent a férfi fejére olvas. Conrad az asszony bocsánatáért könyörög, és kéri, hogy találkozhasson a lányával, de az asszony kegyetlen: elárulja, hogy Conrad maga vette el a lány életét. Fájdalmában Conrad megpróbál helyesen cselekedni és a háború helyett a békét választja: szabadon engedi Gottfriedet, majd – hogy titkát megőrizze – az időközben megjelenő Armgardot és Franzot is. Egyedül készül kiállni az elmaradt csata miatt felbőszült katonák ellen. Armgard megtudja, hogy Conrad az apja, így nem hajlandó otthagyni őt. Mind veszélybe kerülnek: egyik oldalon a szakadék várja őket, a másik oldalon a feldühödött zsoldossereg közeledik. A fellobbanó puskapor lángjában megjelenik a Tündérek kara. Vajon hova vezeti hőseinket? 

Kritikai visszhang

Anger rendezésének nagy érdeme, hogy aprólékosan kidolgozott jelentekbe ágyazta a történéseket: az énekkar, vagy az éppen nem éneklő énekesek sem lézengenek céltalanul a színpadon. A történet realitásoktól elszakítása pedig teret nyitott a mélyebb, pszichológiai értelmezés lehetőségének, a szimbolikus díszletek, a jelmezek asszociációk sorára adtak lehetőséget a közönség számára. A zenei megvalósítás is színvonalasra sikeredett.
Péter Zoltán, Operaportál