Frenák Pál / Seregi László / Juhász Zsolt / Bartók Béla

Bartók TáncTriptichon

balett 18 premier

Három egyfelvonásos táncmű

Az opera Magyar Évadának keretében, Bartók Béla A fából faragott királyfi című művének 100. évfordulója alkalmából Frenák Pál, a kortárs tánc világhírű koreográfusa, teljesen új alkotásban állítja színpadra a művet, melyben a Compagnie Pal Frenak kortárs táncosai és a Magyar Nemzeti Balett együttese együtt dolgoznak. Az évfordulót követően a koreográfiát Bartók TáncTriptichon című estünk keretében láthatják, melyben az új Fából faragott… mellett Seregi László A csodálatos mandarinra készített koreográfiájának felújítását, valamint egy szintén a Magyar Évad inspirációjára készülő, a néptánc és a balett technikáit ötvöző Táncszvit-koreográfiát tekinthetnek meg Juhász Zsolttól. Bartók népzenei ihletettségű művét a Duna Művészegyüttes és a Magyar Nemzeti Balett művészei közösen keltik életre.
A Bartók TáncTriptichon tehát nem csupán az előadott művek, hanem a felvonultatott tánctechnikák tekintetében is hordozza a hármas számot. Az est különleges élményt ígér minden táncművészet iránt érdeklődő nézőinknek.

Frenák Pál / Bartók Béla

A fából faragott királyfi

Bartók első színpadi műve, a Balázs Béla szövegkönyvére komponált balett Zöbisch Ottó 1917-es, Cieplinsky János 1935-ös és Harangozó Gyula 1939-es, majd 1958-as már modernebb elemeket felvonultató koreográfiája, és Seregi László 1970-es verziója után 2017. május 12-én, A fából faragott… bemutatójának 100. évfordulóján vadonatúj koreográfiával tér vissza az Operaház színpadára. A mű minden új értelmezésének célkitűzése egy lépést tenni a korszerűség irányába, feloldani vagy épp aláhúzni a naiv mese és a bonyolult zene közt feszülő ellentétet. Ezt a feladatot vállalja Frenák Pál, nemzetközileg elismert táncművész és koreográfus, aki saját együttese élén már a világ élvonalába került. A fából faragott királyfi a koreográfus első munkája lesz a Magyar Nemzeti Balett számára.

Közreműködik a Magyar Nemzeti Balett és a Compagnie Pál Frenák

Seregi László / Bartók Béla

A csodálatos mandarin

Juhász Zsolt / Bartók Béla

Táncszvit

Bartók az ősi primitív szenvedélyek forradalmi felfedezője, az élet legmélyebb dinamikáját feltáró géniusz, itt csillogó játékkedvvel szövi népies (de saját és nem népdal-) témáit öt táncba. Ez a harmonikus 'játéköröm' ilyen letisztult formájában új hang Bartók költészetében” –írja Tóth Aladár a zenekari mű bemutatója másnapján, 1923. november 20-án a Pesti Naplóban.
A Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára készült műre a zene sajátosságait követve, a balett és a néptánc erejének ötvözésével készül új koreográfia a Magyar Nemzeti Balett és a Duna Művészegyüttes koprodukciójához, amit A fából faragott királyfi és A csodálatos mandarin mellett a Bartók TáncTriptichon előadás részeként láthatnak.

Partner: Duna Művészegyüttes

Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett és a Duna Művészegyüttes táncművészei
Karmester
Kovács János
Szóló fiú
Bajári Levente Szigeti Gábor
Szóló lány
Radina Dace Pisla Artemisz
Közreműködik
Duna Művészegyüttes

Előadások

Operaház
Operaház
Operaház
Fülöp bérlet
Operaház
Harangozó bérlet
Operaház
Bartók bérlet

Cselekmény

A fából faragott királyfi

Két, szomszédos dombocskán áll a királyfi és a királykisasszony csinos vára: ezeket dús, természeti környezet veszi körül, amelyben a tündér uralkodik. A királyfi vándorútra indul, s eközben felfigyel szépséges szomszédjára. Első pillantásra beleszeret, s igyekszik magát észrevétetni, de hiába. Megpróbál közelebb jutni kiszemeltjéhez, de ahogy a szomszéd vár felé indul, a tündér parancsára megindul az erdő, és fák állják az útját. A királyfi átverekszi magát a sűrűn, ekkor a tündér megárasztja a vizeket, hogy a habok tartóztassák fel. Míg a királyfi az elemekkel küzd, szíve választottja közönyös marad, tükrében bámulja csak magát.
A királyfi, hogy felkeltse választottja figyelmét és megleckéztesse őt, nekilát fából kifaragni saját mását: a durva hasábból emberalakot formáz, fejére tűzi a saját koronáját, vállára kanyarítja köpenyét. A tündér varázserejével életre kelti a bábot, mely egyszerre groteszk táncba kezd. A királykisasszonyt sikerül kicsalogatni: elragadtatottan csatlakozik a különös alakhoz, pompás kettőst lejt vele, majd magával viszi a várába. A királyfi szomorúan figyeli teremtménye diadalát: a tündér most már vigasztalja, és támogatásul mellé rendeli a természet erőit, melyek behódolnak a királyfi előtt. A fabáb ereje közben illanóban: a királykisasszony a groteszk mozdulatokkal összecsukló alakot szemlélve rádöbben, mekkorát hibázott, amikor helyette nem annak teremtőjét, saját hús-vér hódolóját választotta. Elindul a királyfit keresve, s elé a tündér ugyanúgy akadályokat állít. A szerelmes királykisasszony kiállja a próbatételeket: a két, egymásért bátran megharcoló szerelmes végül egymásra talál. Boldog kettősüket a beteljesülés záróképében az immár elcsendesült, védelmező természet veszi körül.

A csodálatos mandarin

Nagyvárosi dzsungel egy félreeső szegletében, kopár gengsztertanyán három csavargó múlatja idejét. Mozdulataikban egyszerre tapintható az unalom, de az ideges várakozás is, amit a metropolisz nyugtalanító zajai, fényei csak fokoznak. Felbukkan a lány, akit közösen tartanak fogva és futtatnak: a lepusztult búvóhely ablakából igyekszik becsalogatni ügyfeleit, a banda későbbi áldozatait. Először piperkőc, jó karban lévő úr érkezik: az öreg gavallér. Miközben hevesen teszi a szépet a lánynak, a három csavargó előront, kifosztja, és az utcára penderíti. A következő kuncsaft a diák: félénk, izgatott fiatalember, akit megbabonáz a testéből élő lány szépsége. A csavargók rátámadnak a fiúra is, de tőle nincs mit elvenni: megverik és kidobják, majd leteremtik a lányt, amiért nem sikerült pénzesebb palimadarakat becsalogatni, és újból kilökik az erkélyre. Egyszerre sejtelmes, misztikus muzsika csendül fel, amely valami emberen túli erő közeledtére enged következtetni – a lány rémülten fut a szobába, s feltűnik, nem evilági jelenésként a mandarin.
A misztikus idegen, a bábszerűen mozdulatlan alak közelsége szinte megbénítja a lányt, akinek eleinte minden praktikája hatástalan marad vele szemben. Egyre kihívóbb és tolakodóbb tánca aztán egyszerre eléri a hatást: a mandarin kitör mozdulatlanságából, s roppant szenvedéllyel veti rá magát a menekülő lányra. A csavargók már az életét akarják elsősorban menteni, erejük alig fog a szinte sebezhetetlen, felajzott idegenen. A vad, kavargó küzdelemben a három bandita felülkerekedik a mandarinon, akit először leszúrnak, majd fojtogatni kezdenek, végül hurkot dobnak a nyakára. A lányban szánalom ébred és karjába veszi a haldokló idegent. Gyengéd mozdulataival váltja meg halálában, válik egyszerre eggyé vele, érti és találja meg az ismerőst az idegenben.

(Halász Tamás)