Aribert Reimann

Lear

kortárs opera 14 premier

Opera két felvonásban, német nyelven, magyar és angol felirattal

Magyarországi bemutató

Lear király történetét, Shakespeare talán legsötétebb tragédiáját Aribert Reimann kortárs zeneszerző dolgozta föl, rendkívüli feszültségű, olykor a végletekig provokatív, különleges zenei világú operájában. Reimann vonzódik a komoly filozófiai, egzisztenciális problémákat feszegető, kihívást jelentő irodalmi művekhez: másik nagy sikerű operája A kastély, Franz Kafka műve nyomán. Életművéért 2011-ben megkapta az Ernst von Siemens díjat, amit zenei Nobel-díjnak is neveznek.

A birodalmát felosztó, majd lányai kegyetlenségétől szenvedő, sorsüldözött apa történetét - mely egyszerre szól a körülöttünk lévő világ széthullásáról, egymást pusztító, szokatlanul élesen szembeálló generációkról, egy létállapottá táguló erkölcsi válságról - Anger Ferenc állítja színpadra, Jean-Pierre Ponnelle legendás rendezése alapján.


Az előadás a SCHOTT MUSIC GmbH, Mainz szíves hozzájárulásával és a Hartai Zenei Ügynökség közvetítésével jött létre.

A magyar felirat elkészítésekor Nádasdy Ádám Lear király fordítását vettük alapul.

Előadások

Bemutató: 2016. január 30.

Operaház
Operaház
Opera Premier bérlet
Operaház
Oláh bérlet
Operaház
Házy bérlet
Operaház
Shakespeare bérlet
Operaház
Shakespeare Maraton bérlet
Operaház
Mahler bérlet

Cselekmény

Első rész
Lear magához kéreti az udvart, három lányát és a Bolondot is. Az öreg király fiatalabb kezekbe akarja helyezni az ország irányítását, és felosztja birodalmát három lánya közt. Amelyik lány legmeggyőzőbben tud beszélni apja iránti szeretetéről, az kapja a legnagyobb részt az országból. Két idősebb lánya, Goneril (Albany herceg jegyese) és Regan (Cornwall hercegének jegyese) ambiciózusan és meggyőzően beszél apjuk iránt érzett szeretetéről és mindketten megkapják a maguk harmadát. Azon nyomban el is döntik, hogy apjukat becsapják, és hamarosan elteszik láb alól.
Cordelia, Lear legkisebb és legkedvesebb lánya úgy érzi, hogy amit érez, az nem több és nem kevesebb a természetes, egyszerű gyermeki szeretetnél, így úgy dönt, inkább hallgat.
Lear végtelen haragra gerjed. Nem hallgat senkire, amikor Cordeliát nagy hirtelenséggel Franciaország királyának adja feleségül, akit Cordelia végül szerelemből és nem előkelő származására való tekintettel fogad el.
Edmund, Gloster hercegének fattyú fia cselt vet bátyjának, Edgarnak, akit irigyel törvényes származása miatt. Apjuknak átad egy hamis levelet, amelyből Gloster megtudja, hogy Edgar titokban az életére készül törni. Gloster ezért kitagadja ártatlan gyermekét, aki menekülni kényszerül.
Lear korábbi közeli támogatója, Kent grófja – akit Cordeliát védő magatartása miatt a király eltaszított magától – úgy dönt, hogy álruhát öltve, egyszerű szolgaként csatlakozik Learhez, hogy segítse őt. A király gonosz lányai, Goneril és Regan ráfogják, hogy kém, és megkínozzák.
A lányok azt is kikövetelik apjuktól, hogy megváljon kíséretétől. Lear döbbenten áll kérésük előtt és tiltakozik, de Goneril és Regan végül kísérete nélkül kikergetik a közelgő viharba; csak Kent és a Bolond tart vele.
Lear egyedül marad a dühöngő természetben, és érzi, közelít felé az őrület. Kent és a Bolond a királyt egy barlang óvó mélyébe vezeti. Itt találkoznak össze Edgarral, aki üldözői elől bújva, álruhában, a bolond Szegény Tamás álalakja mögé rejtőzve él ezen a helyen. Lear bizalmat érez a fiatal „bolond” iránt. Itt talál rájuk Gloster hercege és kísérete, hogy Leart Doverbe, azaz biztonságba vezesse.

Második rész
Gloster hercege biztonságba helyezte Leart, ezért annak lányai, Goneril és Regan, ádáz bosszút esküsznek a herceg ellen. Az árulónak bélyegzett Glostert Edmund segítségével elfogják és Cornwall hercege és Goneril elé viszik, ahol büntetésül kioltják szeme világát, és ahol Gloster Regantól azt is megtudja, hogy Edmund a hamis levéllel hogyan csalta tőrbe őt és semmizte ki Edgart. A védtelen Glostert sorsára hagyják.
A vak öreg elindul, és útján összetalálkozik Szegény Tamással, de nem ismeri fel benne saját fiát, Edgart. A herceg kétségbeesésében egy sziklaszirtről a mélybe kívánja vetni magát, de a fiú csellel megakadályozza ezt. Összetalálkoznak az időközben megtébolyodott királlyal, aki felismeri Glostert a hangjáról.
Goneril elégedetlen férjével, mert az nem mutatkozik elég vérszomjasnak, ezért Edmundot választja társául.
Cordelia, akit férje, a francia király elhozott csapataival Doverbe, rátalál apjára, és biztonságot és védelmet ígér neki.
Gloster hataloméhes fia, a fattyú Edmund, aki Lear idősebb lányaihoz csatlakozott a harcban, elfogja Leart és Cordeliát, és kiadja a parancsot, hogy a lányt a börtönben titokban öljék meg.
De Edmund és Lear idősebb lányai nem érik el végső céljukat: a hatalom nem lesz övék. Regan meghal a méregtől, amit Goneril ad neki, Edmund pedig elesik a párbajban, amit testvérével vív, miután az odahagyva Szegény Tamás szerepét, visszatér. Goneril, miután rájön, hogy magára maradt, öngyilkos lesz.
Feltűnik Lear, aki karjában hozza meggyilkolt gyermekét, Cordeliát: az egyetlent, aki igazán szerette. Az öreg király szeretett gyermeke teteme fölött hal meg.