Georg Friedrich Händel – Wolfgang Amadeus Mozart

Messiás

klasszikus opera 14
  • Médiapartner: Szponzor: Papageno

Szcenírozott oratórium három részben, szünet nélkül, magyar nyelven, magyar és angol felirattal

Händel életművéből a Megváltó eljövetelét és feltámadását megéneklő Messiás (a benne megszólaló közkedvelt Hallelujával) máig az egyik legnépszerűbb darab. Az 1780-as évek végén Mozart Ausztriájában II. József valláspolitikája miatt mellőzték a katolikus egyházi zenét, így Händel szakrális szerzeményeinek bemutatását is. Egy rajongó bécsi báró azonban megbízást adott szabadkőműves barátjának, Mozartnak, hogy a barokk szerző egyes műveit igazítsa a kor klasszicista ízléséhez. Mozart tisztelettel és bámulatos stílusérzékkel nyúlt az anyaghoz: elsősorban az áriák struktúráján változtatott, a kórusrészeket szinte érintetlenül hagyta. A „német Messiás” két lángelme különös „együttműködésének” eredménye: Händel zsenialitásának tündöklése Mozart tolmácsolásában. A Mozart-átirat az Operában Anger Ferenc rendezésében, Nádasdy Ádám új magyar fordításával csendül fel. 

Előadások

Bemutató: 2019. december 21.

Kritikai visszhang

A Messiás szövegkönyve gyakorlatilag nem tartalmaz narratív vagy dramatikus elemeket, nem találni benne elbeszélést vagy színpadias párbeszédet. Ezt tükrözve a rendező, Anger Ferenc, valamint alkotótársai egy hagyományos történet nélküli, kézzelfogható konfliktust nélkülöző jelenetsort állítottak színpadra. (...) A rendezés – a látvány és az emberi testek jelentése révén – végül kirajzolt egy mélyebb narratívát.” 
Merényi Péter, Revizor Online