H. van Manen / J. Inger / T. Malandain / Venekei M. / E. Satie / M. Ravel / A. Pärt / C. W. Gluck / I. Sztravinszkij

Tous les trois + 1!

kortárs balett 16

Balett est három részben

Hans van Manen Erik Satie zenéjére készített, a lemondásról, bizalomról és harmóniáról szóló Trois Gnossiennes című koreográfiája nyitja a francia tematikájú estet. A kilenc táncosra és Ravel Bolerójára álmodott Walking Madben a minimalista zene alatt egy fal formálja át a teret, a szereplők így szembesülnek saját félelmeikkel, vágyaikkal és a lét könnyűségével. Don Juan számára minden nő csábítási célpont volt a spanyol aranykorban, azaz a 16. században. Thierry Malandain művében ő egy misztikus alak, aki a különleges és biztos helyett mindig a sokat és a még többet hajszolja, míg Venekei Marianna Tűzmadarak című alkotása a női ösztönöket állítja középpontba ironikus, groteszk felhanggal.

Hans van Manen / Erik Satie

Trois Gnossiennes

A Trois Gnossiennes Erik Satie mágikus szépségű remekére építve egy különös viszony képét vázolja fel. Az érzékeny ecsetvonásokkal vázolt kettős portréban bizalom, az alá-fölérendeltség, a viszonylagosság, egymásra utaltság képei villannak elő. Manen lírai és groteszk elemeket mesterien váltogatva, emlékezetes jegyeket összeszőve ábrázol monológokat és dialógust, szimbolikus pillanatokat egy intim mélységekben gazdag kapcsolatról. Az egyszerű pózok bravúrosan akrobatikussá emelkedése, az ernyedő, megéledő testtel folytatott talányos és rendkívüli játék teszi felejthetetlenné e sűrű és rövid alkotást.

Johan Inger / Maurice Ravel / Arvo Pärt

Walking Mad

Egy fal, 3 női és 6 férfi táncos, és Ravel Bolerója. Ez az alapja Johan Inger svéd koreográfus egyfelvonásos balettjének, amelyet eredetileg a Holland Táncszínház társulata számára készített 2001-ben.
Az egyre fokozódó, feszültebbé váló zenére a minimalista tér újabb és újabb formákat ölt, s benne újabbnál újabb alakok jelennek meg, egyre őrültebb helyzetekben. 

Ravel híres Bolerója és annak fűtött, már-már giccses története vitt rá, hogy elkészítsem a saját verziómat. Hamar eldöntöttem, hogy a kapcsolatokról fog szólni, melyek különböző formában és körülmények között mutatkoznak meg. Kitaláltam egy falat, amely képes megváltoztatni a teret a minimalista zene alatt, és kisebb tereket kialakítani a szituációkhoz. A Walking Mad olyan utazás, amely során félelmeinkkel, vágyódásainkkal és a lét könnyűségével találkozunk.
»A legnagyobb áldások az őrület képében találnak ránk« – mondta Szókratész.

Johan Inger

Thierry Malandain / Christoph Willibald Gluck

Don Juan

(A szereplőket a jogtulajdonos lapzártánk után választja ki.)

Közreműködnek

Venekei Marianna / Igor Sztravinszkij

Tűzmadarak

„A nők olyan ösztönnel találják meg a maguk szerelmi táplálékát a földön, mint a madarak a magvakat vagy halakat. Keringenek a végtelen térben, ösztönük vezeti őket tavak, folyók, tengerek és rónaságok fölött, s aztán bonyolult cikázás és kóválygás után, egyszerre lecsapnak. Ösztönük, szemmértékük ilyenkor csodálatosan nyilatkozik meg. Nagy ritkán tévednek, s csak néha esik meg, hogy az áldozat erősebb vagy ügyesebb, s kisiklik csőrükből, mint az ebihal a sirály csőréből. Ilyenkor vijjognak egyet, mint a sirály; s odább szállanak, keringve, körözve, fáradhatatlanul, éberen” – idézi a kissé ironikus Márai Sándor-szöveget Igor Stravinsky csodálatos zenéjére készített, Tűzmadarak című új balettje kapcsán a koreográfus Venekei Marianna.

"Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége."

Előadások

Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem