Társulat

Szücsné Deák Sára Katalin

zenekari művész, II. hegedű szólamvezető